2017-08-21
2017-08-22

 


In english

0669230p

Nödskyltar tillverkade av aluminium enligt ISO 7010:2012 med efterlysande effekt upp till 8h.

Arbetsmiljöverket tillkännagav i mars 2011 att de nya europeiska pictogrammen enligt ISO 7010:2012, gäller för utrymningsskyltar parallellt med de redan befintliga pictogrammen enligt AFS2008:13. Som resultat av detta tillhandahåller vi båda varianterna.

Vår rekommendation är att man använder skyltar enligt AFS vid komplettering på äldre byggnader och skyltar enligt ISO vid nybyggnation.