2023-11-20
2023-11-25

Vi har stängt på torsdag den 23/11 från kl. 12.00 och hela fredagen den 24/11 då vi har inventering.

Tillbaka på måndag som vanligt.

Kontakta gärna någon elgrossist för support.

Vi önskar er en trevlig helg!

In english

Skylta elanläggningar på rätt sätt

Hammarprodukter har samlat information om föreskrivna och frivilliga varselmärken och registreringsbeteckningar i Skyltnyckeln, en guide till rätt märkning.

Märkena har grupperats efter användningsområde.

Skyltarna är utformade enligt nu gällande krav i bl.a. ELSÄK-FS 2008:2 och AFS 2008:13.
Därmed kan branschfolk inom el snabbt orientera sig i den mångfald av aktuell svensk standard och övriga regelverk som måste följas för att anläggningen skall uppfylla kraven på "god elsäkerhetsteknisk praxis" enligt de senaste starkströmsföreskrifterna.

Skyltnyckeln kan beställas kostnadsfritt från Hammarprodukter


Ladda ner vår nya skyltnyckel i PDF-format

Skyltnyckeln   (4,2MB)

Här kan du ladda ned den grupp du behöver ur vår produktkatalog.

Katalogen är uppdelad i nio (9) olika grupper. Välj grupp och klicka på länken för att ladda ner den del av katalogen du behöver som PDF. Den går även bra att skriva ut.

Ladda ner våra broschyrer för de olika grupperna.

1.Märksystem(Kombinationsskyltar)   (7,6MB)
2.Stolpar.pdf   (2,3MB)
3. Grupp- Fas och Sambyggnadsskyltar 1304   (4,4MB)
3:50.Elskyltar för spårbunden trafik 1304   (3,5MB)
4. Flygbesiktningsskyltar.pdf   (3,6MB)
5. Elskyltar 1305.pdf   (7,7MB)
5:10. Spärrplugg   (0,6MB)
5:50. Märkning för OPTO 1305.pdf   (2,1MB)
6. Sjöfartsskyltar.pdf   (3,9MB)
6:50. Peglar och skyltar för kraftverksdammar   (692KB)
7. Fågelskydd.pdf   (1,2MB)
8. Övriga skyltar.pdf   (6,0MB)
9. Avstängningsmateriel.pdf   (2,3MB)
Skyltnyckel

Vill du hellre ha Skyltnyckeln som broschyr, kontakta oss så skickar vi den utan kostnad till dig.